Foul Hand

En hand med ukorrekt antall kort

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ