Flush

Fem kort i samme farge.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ