Flush Draw

Når en spiller har fire kort i samme ferge og håper på å få det siste og femte kortet i den fargen for å få en flush.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ