Flop a Set

Å få utdelt kort slik at du får en tress etter at "floppen" er delt ut.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ