Fixed Limit

All bud strukturen er fast satt på forhånd.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ