Five of a Kind

Fem kort av samme verdi

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ