Exposed Pair

Et synlig par, det motsatte av et par på handen

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ