Edge

Den posisjonen hvor man har en fordel.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ