Edge Shot

Et bud gjort fra en fordelaktig posisjon.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ