Drawing Hand

En hand som MÅ forbedres for å vinne - ofte til straight eller flush

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ