Draw For Seats

Å trekke kort for å bestemme hvilket sete man skal sitte i. Høyeste kortet sitter i sete 1, nest høyeste i sete 2, osv.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ