WSOP 2018

Draw Down

I "lowball" spill, å bytte mer enn ett kort for å forsøke å få den best mulig oppnåelige handen isteden for å bytte bare ett kort og få en svakere hand. F. eks om du har K-8-6-4-2 så skulle du kunne bytte ett kort, Kongen, for å få en ok hand. Men bytter du ut 2 kort, Konge og åtte, og få Ess - fem så har du fått en mye bedre hand - altså et "Draw down"

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ