Double Bluff

En bløff som innholder den opprinnelige budet, ølning av budet og økning av økningen.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ