Dominated Hands

Hender som er ok å spille, men har en tendens til å bli slått ut ut av en bedre hand. F.eks. Du spiller A-2 og en annen spiller har A J - da er din hand dominert fordi den andre spilleren har bedre 2. kort (Kicker)

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ