Cripple

Satt ut av funksjon. Med den meningen at du har de kortene som noen andre gjerne vil ha. Om du har f. eks par i konger og bordet viser to konger, da har du en meget sterk hand og samtidig fjernet muligheten for andre kort kombinasjoner. Da blir uttrykket brukt " You have crippled the deck".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ