Conservative

Konservativ. beskrivelse av en spiller eller et spill som bare spiller med gode hender.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ