Coffeehousing

Når det prates om kortene som er i spill. Med hensikt å mislede eller manipulere andre spillere.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ