Cinch Hand

Det beste handen - en hånd som er umulig å slå på nåværende tidspunkt.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ