Chop

Å returnere "blindsen" til de spillere som la dem inn og fortsette spillet med neste hånd. Betyr også deling av potten

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ