Cheese

En starthånd som er langt under hva som ansees å være en god/normal starthånd!

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ