Calling Station

En passive spiller som ofte "caller inn" og sjelden eller aldri "raiser", men "caller in" ofte mer enn han/hun burde gjøre. Et annet uttrykk for denne type spiller er "Policeman".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ