Buy-In

Den summen penger som man må betale for å delta i et spesielt spill.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ