Bug

I noen poker varianter spilles det med f. eks ett fritt kort som kan representere et Ess eller det kortet man mangler for en komplett poker hand.
Dette frie kortet blir kalt "the bug".

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ