Bottom Pair

Bunn par. Når en spiller benytter det laveste kortet synlig på bordet for å få ett par sammen med et av sine kort

Eksempel: Om du holder A - 6 på handen og "floppen" kommer med K - 10 6, da har du "floppet" bunnparet..

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ