Bobtail Straight

1) Samme som en fire korts straight - ufullstendig men åpen i begge ender.

2) En ikke standard hand - 4 i rekkefølge - som blir rangert høyere enn ett par og lavere enn fire kort i samme farge i enkelt poker spill.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ