Bet

Det budet man plasserer inn i potten etter de første kortene er delt ut.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ