Bet the Limit

Høyeste mulige bet / høyeste tillatte bet.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ