Backdoor

Når man får en annen hånd enn forventet. F .eks du spiller J-10 i kløver - floppen gir A i kløver - 5 i kløver og 6 i spar. Du mangler da bare 1 kort for å få en flush. Men det 4. og 5. kortet kommer med f.eks K-Q i hjerter og du får en straight istedenfor den forventede flushen.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ