Backdoor Flush

Når du har tre kort i en farge og trenger både "turn" og "river" (4. og 5. kortet) for å få en flush (alle i samme farge f. eks hjerter).

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ