Assault Rifle

I Omaha, dine 4 "mørke" kort er A-K-4-7 uten hensyn til farger

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ