Asian Five-Card Stud

Et spill som også kalles "California". En form for vanlig 5 korts poker men med redusert kortstokk. - Man fjerner alle kort fra 2 til og med 6 - dermed bare 32 kort igjen i kortstokken. Hver spiller forsøker å få den best mulige 5 korts hånden som blir utdelt til ham eller henne. Hver spiller spiller mot hverandre.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ