All Purple

Spar eller kløver flush - også "all blue" eller "all blue" blir brukt

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ