All Black

Spar eller kløver flush - også "all blue" eller "all purple" blir brukt

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ