Air

1) I et "lowball" spill, la andre spillere få vite om du har tenkt å bytte kort eller ikke. Dette med hensikt for å "trekke" spillere med videre i spillet. F.eks med uttrykket "gimme some air" - om du bytter 1 kort så bytter jeg 2.

2) Skaffe seg en fordel over motspilleren fordi man sitter i en slik posisjon at man kan se deler av motspillerens kort og du på denne måten skaffer deg en fordel mot ham.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ