Aces Full

En pokerhand som består av "hus" med tress i ess på toppen og et par uansett valør.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ