Aces and Spaces

En fem korts hånd bestående av et par i Ess og 3 veldig lave og verdiløse kort.

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ