Ace in the hole

Om et av de forhåndsutdelte ( mørke) kortene er et Ess ( A )

'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ