Black Friday: Ira Rubin dømt til 3 år i fengsel

Black Friday: Ira Rubin dømt til 3 år i fengsel 0001

I følge nettstedet Bloomberg, er en av de 11 som ble tiltalt etter Black Friday i 2011, Ira Rubin, dømt til 3 år i fengsel og må tilbakebetale $5 000 000.

I januar sa Rubin seg skyldig i å ha stått bak ulovlige betalingstjenester for PokerStars, Full Tilt Poker og Absolute Poker. Rubin kunne få opp til 5 år I fengsel, men ved sin innrømmelse ville straffen bli redusert til 18-24 måneder.

Dommeren i rettsaken , Lewis Kaplan kalte Rubin i retten på torsdag; “You are an unreformed conman and fraudster” i følge Bloomberg. Kaplan la også til at Rubin sine handlinger var et brudd mot det amerikanske lovverket og at fengselsstraffen var nødvendig for å beskytte samfunnet.

Både aktoratet og forsvarene hadde sett for seg en fengselsstraff på 18-24 måneder, men dommer Kaplan trodde ikke at en slik straff ikke ville skremme andre til å begå de samme handlingene som Rubin stod tiltalt for. Rubin har allerede fått redusert sin straff med 9 måneder, en tid han allerede har sonet i påvente på rettsaken. Rubin kan forvente seg en løslatelse om 31 måneder med god oppførsel.
Bloomberg avslørte også ;

“once he is out of prison, one of the conditions of Rubin’s release will be that he cannot participate in any business occupation related to payment processing or financial services.”

Hva synes du?

More Stories

Other Stories