WSOP 2018

Black Firday: Fristen for sivile søksmål er på fredag

Online Poker

Fristen for at pokerspillere skal kunne gjøre et sivilt søksmål for å få tilbakebetalt sine utestående penger hos Full Tilt Poker, Absolute Poker eller Ultimate Bet med U.S District Court ved Southern District of New York er satt til fredag 15/07-11.

Da SDNY kom med Black Friday tiltalene mot eierne og ansatte fra pokersidene den 15. april hadde myndighetene allerede tatt beslag i mange bankkonti som innehold ukjente pengebeløp som stammet fra ulovlige virksomheter. Dette er hovedgrunnen til at siden ikke har kunnet betale tilbake de amerikanske spillerne fram til dags dato. Under amerikanske lover kan personer som har utestående penger av de tiltalte få tilbake penger fra de beslaglagte pengene.

Utfyllingen av et søksmål er på en side og kan utfylles veldig raskt, men det er kompliserte faktorer i en utfylling som må tas hensyn til for dem som skal gjøre dette. Poker Players Alliance har hatt sitt juridiske team til å lage en veiledning som forklarer hvordan et slikt søksmål fylles ut.

PPA har undersøkt om organisasjonen (PPA) kunne involvere seg i prosessen med å hjelpe spillerne med å få pengene sine tilbake. PPA fant ut av dem ikke kunne hjelpe spillerne siden PPA ikke er dem som har penger utestående hos pokersidene. Og spillerne må selv kjøre søksmål mot pokersidene dette gjelder.
Utfyllingen av papirene til et søksmål er fult mulig uten hjelp fra advokater, selv om det vil være smart og konsulere seg med en advokat eller sakkyndig person. En slik prosess vil kunne ta opp mot 21 dager og deretter besvare en del spørsmål fra myndighetene og en advokat regning vil kunne ende opp i store pengebeløp. Så er det opp til enhver spiller å finne ut om det lønner seg eller ikke, da et søksmål kan koste mer enn det man har utestående fra pokersidene.

PPA advarer med at spillerne med at de ikke er automatisk eiere av pengene som er på konto hos pokersidene, selv om sidene er pålagt til å tilbakeføre spillernes konto balanse. Dette er en veldig komplisert prosess, og PPA dokumenter forklarer lovligheten i flere detaljer. Utfylling av søksmåls papirer kan lede til negative konsekvenser. Alle besvarte spørsmål vil kunne bli offentlige, så spillere må passe på at ingen gitt informasjon kan slå tilbake på dem ved et senere tidspunkt.

Dersom retten finner søksmålet ugyldig er straffen mellom $250 og $5.000 til den som saksøker. Et søksmål kan bli sett på som ugyldig selv om alt den saksøkte sier/hevder er sant.
PPA dokumentene forklarer at en stor del av spillerne vil slite med å dokumentere sine søksmål for de pengene som er i de beslaglagte bankkonti. Og det vil ta veldig lang tid for å bevise dette.

For de fleste spillerne vil det være bortkastet å bruke tid og penger på et søksmål, det andre alternativet er å vente og se som er nok det beste.

Hva synes du?

More Stories

Other Stories