WSOP 2018

Skervøy både taper og vinner sine største potter i HighStake Poker hos Full Tilt - Gus Hansen taper veldig mye på en uke!

Skervøy både taper og vinner sine største potter i HighStake Poker hos Full Tilt - Gus... 0001

På de neseblod høye nivåene hos Full Tilt Poker har det skjedd mye de siste ukene.

Skjervoy
Skjervoy

Den Norske high stake spilleren Andreas "Skjervoy" Torbergsen som forøvrig er inne på topp 10 listen over de mest vinnende pokerspiller på nett i år.
Har opplevd å vinne sine største potter nettet og tapt sine største potter også.

En bekymret Gus Hansen
En bekymret Gus Hansen

Gus Hansen derimot hadde heller en marerit uke på High Stake borden på Full Tilt Poker.
Med over $1.500.000 i tap og totalt er nede i $3.600.000 så langt i år.
De heldige spillere som vant mot Gus Hansen var Urindanger, DrugsOrMe og Patrik Antonius.
Les Gus Hansen sin pokertwitter her.

Skjervoy har nicket "Hero" på Full Tilt Poker og nedenfor er handhistory på 4 hender hvor han tapte 2 og vant 2 potter, forøvrig så "stakk" motspilleren etter like etter at Skjervoy begynte å vinne..

Full Tilt Poker $300/$600 Pot Limit Omaha Hi - 2 players

Hero (BB): $271890.00
BTN/SB: $489724.50
Pre Flop: ($900.00) Hero is BB with {8-Clubs}{j-Diamonds}{8-Spades}{a-Clubs}
BTN/SB raises to $1800, Hero calls $1200
Flop: ($3600.00) {3-Clubs}{8-Hearts}{5-Hearts}(2 players)
Hero checks, BTN/SB bets $3600, Hero raises to $12999, BTN/SB raises to $42597, Hero raises to $131391, BTN/SB raises to $397773, Hero requests TIME, Hero calls $138699 all in
Turn: ($543780.00) {k-Spades}(2 players - 1 is all in)
River: ($543780.00) {6-Spades}(2 players - 1 is all in)
Final Pot: $543780.00
Hero shows {8-Clubs}{j-Diamonds}{8-Spades}{4-Clubs}(three of a kind, Eights)
BTN/SB shows {7-Spades}{3-Diamonds}{5-Spades}{4-Clubs}(a straight, Eight high)
BTN/SB wins $543779.50
Full Tilt Poker $300/$600 Pot Limit Omaha Hi - 2 players
Hero (BB): $127396.00
BTN/SB: $782410.00
Pre Flop: ($900.00) Hero is BB with {q-Diamonds}{a-Hearts}{8-Hearts}{k-Hearts}
BTN/SB raises to $1800, Hero raises to $5400, BTN/SB raises to $16200, Hero calls $10800
Flop: ($32400.00) {7-Diamonds}{k-Spades}{6-Diamonds}(2 players)
Hero checks, BTN/SB bets $32400, Hero calls $32400
Turn: ($97200.00) {8-Spades}(2 players)
Hero bets $78796 all in, BTN/SB calls $78796
Turn: ($254792.00) {a-Diamonds}(2 players - 1 is all in)
River: ($254792.00) {7-Spades}(2 players - 1 is all in)
Final Pot: $254792.00
Hero shows {q-Diamonds}{a-Hearts}{8-Hearts}{k-Hearts} (two pair, Kings and Eights)
BTN/SB shows Kof clubs {k-Clubs}{6-Clubs}{k-Diamonds}{10-Spades} (a full house, Kings full of Sevens)
BTN/SB wins $127395.50
Full Tilt Poker $300/$600 Pot Limit Omaha Hi - 2 players
Hero (BTN/SB): $120299.50
BB: $1026899.00
Pre Flop: ($900.00) Hero is BTN/SB with {10-Spades}{a-Clubs}{9-Spades}{a-Spades}
Hero raises to $1800, BB raises to $5400, Hero raises to $16200, BB raises to $48600, Hero raises to $120299.50 all in, BB calls $71699.50
Flop: ($240599.00) {6-Spades}{q-Spades}{2-Hearts}
Turn: ($240599.00) {10-Clubs}
River: ($240599.00) {3-Spades}
Final Pot: $240599.00
Hero shows T{10-Spades}{a-Clubs}{9-Spades}{a-Spades} (a flush, Ace high)
BB shows {10-Diamonds}{k-Spades}{q-Clubs}{q-Hearts}(three of a kind, Queens)
Hero wins $240598.50
Full Tilt Poker $300/$600 Pot Limit Omaha Hi - 2 players
Hero (BTN/SB): $342955.50
BB: $804167.50
Pre Flop: ($900.00) Hero is BTN/SB with {q-Hearts}{5-Spades}{6-Diamonds}{k-Hearts}
Hero raises to $1800, BB raises to $5400, Hero calls $3600
Flop: ($10800.00) {3-Clubs}{k-Diamonds}{7-Hearts}(2 players)
BB bets $10800, Hero calls $10800
Turn: ($32400.00) {2-Spades}(2 players)
BB bets $32400, Hero calls $32400
River: ($97200.00) {6-Hearts}(2 players)
BB requests TIME, BB bets $97200, Hero requests TIME, Hero calls $97200
Final Pot: $291600.00
Hero shows {q-Hearts}{5-Spades}{6-Diamonds}{k-Hearts} (two pair, Kings and Sixes)
BB shows {9-Hearts}{5-Diamonds}{8-Clubs}{7-Diamonds} (a pair of Sevens)
Hero wins $291599.50

Kilde: http://www.cardrunners.com/blog/Skjervoy

Når man ser slike hender som dette og med tanke på størrelsen på penger som er i spill så er dette et nesblod høyt nivå.

Vil du spille på Full Tilt Poker?
Last ned å ta del i promotilbud via Pokernews Norge
Last ned Full Tilt Poker idag.

Skervøy både taper og vinner sine største potter i HighStake Poker hos Full Tilt - Gus... 101

Følg PokerNews Norge på

Skervøy både taper og vinner sine største potter i HighStake Poker hos Full Tilt - Gus... 102
Skervøy både taper og vinner sine største potter i HighStake Poker hos Full Tilt - Gus... 103

.

Hva synes du?

More Stories

Other Stories