PokerNews strategi - Spille hender på drag

PokerNews strategi - Spille hender på drag 0001

I PokerNews strategiartikler kikker vi nærmere på forskjellige situasjoner i poker – forskjellige situasjoner du kan havne i mens du spiller. Vi kikker og dypere på de forskjellige spillevariantene som finnes og går igjennom reglene for disse variantene. I denne artikkelen kikker vi på hvordan du kan spille hender som er på drag. Dette er den første av to artikler om dette emnet.

Det å spille hender som er "på drag" er et problem som mange mennesker ser ut til å ha problemer med. Som et resultat av min påstand om dette har jeg nå bestemt meg for å dele min måte å spille disee hendene på.

Først av alt må jeg opplyse om at jeg er en ganske aggressiv spiller. Jeg liker å ha initiativet i hendene jeg spiller. Dette er fordi jeg mener at det å calle betyr at du er usikker og kan kun vinne med den beste handen, men dersom du raiser opp eller byr først ut så er det alltid en mulighet for at din motstander kaster sine kort og du plukker hjem potten (i resten av artikkelen refererer jeg til dette ved å kalle det for FE, som står for Fold Equity; som betyr den sjansen det er for at din motstander vil kaste kortene). Dersom jeg skal beskrive mitt drag spill, så vil jeg oppsummere det omtrent som dette:

Med initiativet eller ikke i det hele tatt.

En av de største feilene som blir gjort preflopp, etter min mening, er valget av hender. Ei han som {k-Diamonds}{j-Spades}ser kanskje bra ut, men er vanligvis et enkelt kast. Fordi mange spillere har en tendens til å spille for mange av disse hendene (non suited broadway cards), ender det ofte med situasjoner hvor de enten flopper dårlig eller bare et drag (f. eks en gutshot straight eller åpen i begge ender straight drag), og dermed ender det ofte med at de ikke vet hvordan handen bør spilles for å gjøre den profitabel. Som en nybegynner burde du forsøke å unngå å spille hender som den. En hand som {7-Hearts}{8-Hearts} er mye enklere å spille en disse broadway hendene, fordi du vet eksakt hvor du står, og det er veldig liten sjanse for at motspilleren sitter med noen av dine outs, eller treffer en bedre straight enn du gjør når du treffer.

Det var det jeg ville si om preflopp spillet for denne gangen. Det jeg skal snakke om er forskjellige typer hender som er "på drag" og forskjellige måter å spille de på for å gjøre utgangen av handen så god som mulig. Etter min mening er det tre typer "drag" hender. Disse tre kategoriene er veldig forskjellige i forhold til hverandre og skal derfor selvfølgelig behandles på forskjellige måter.

Første kategori

Den første kategorien er relativt enkel; det dårlige eller det svake draget. Dette inkluderer drag som f. eks gutshots ({10-Spades}{j-Diamonds} på et {7-Hearts}{8-Clubs}x bord) eller idiotenden av en åpen i begge ender straight på et bord hvor muligheten for en høyere og bedre straight er forholdsvis stor ({7-Clubs}{8-Clubs} på et {9-Hearts}{10-Diamonds}x bord). Det eneste fornuftige å gjøre med slike drag-kort er å kaste dem! Sjansene for at du treffer er minimale, eller sjansen for at du har den beste handen er også veldig små, eller din hand er så åpenlys til motstanderne at dersom du treffer så er fortjenesten veldig begrenset i denne typen hender. Det er, selvfølgelig, unntak fra denne regelen, som f. eks når din motstander better ut en meget liten sum (som da gir deg perfekte odds for å calle), eller dersom din motstander er en virkelig "donk" at du vil bli belønnet nesten uansett. Men som en generell regel så skal disse kortene kastes.

Andre kategori

Den andre kategorien av drag er de fornuftige og gode dragene, som en åpen i begge ender straight på den riktige siden av bordet eller en (nut) flushdraw. Dette er de mest vanskelige hendene å spille, fordi det er så mange faktorer som spiller inn på hvordan du burde spille ditt drag. Den viktigste faktoren er (merkelig nok for noen tror jeg) ikke så mye din egen hand, men….. din motstanders hand. Det er ikke dermed sagt at jeg alltid vil check/raise min åpen I begge ender straight eller bette på mitt flushedrag. Det er helt og holdent opp til hvordan min motstander spiller, og her er det også tre kategorier spillere etter min mening.

Mot en virkelig dårlige spillere velger jeg som oftest (i mot min egen naturlige spillestil) å spille veldig passivt og bare calle med mitt drag. Jeg gjør dette for å hold størrelsen på potten så lav som mulig, og fordi denne typen spiller sjeldent kaster en hand (topp par kan ofte være nok for de å calle et all inn bud med). Derfor kaster jeg sjeldent mot denne spillertypen, men isteden better eller raiser alt etter situasjonen da jeg nesten garantert vil få full uttelling dersom jeg treffer mine outs.

Den andre kategorien spillere er dem du kan spille fornuftig poker mot, men er ikke den typen spiller du behøver å frykte noe særlig. Disse spillerne innser det at, dersom jeg bare passivt caller på floppen og turn og en flush treffer på river, og da fyrer jeg ut et bet i front, så betyr det at jeg sannsynligvis var på drag og traff flushen på river. Mot denne typen spillere er det viktig å variere mellom to forskjellige aspekter og kombinere dem (pott kontroll og bløffing), slik at din motstander ikke automatisk setter handen din på drag, men samtidig passer du på at potten ikke blir for stor. En måte jeg liker å gjøre dette på er ved å check/calle floppen og deretter bette ut på turn (om jeg er ute av posisjon). Dette er absolutt ikke det normale måten å spille et slikt drag på og ikke mange spillere vil sette deg på et drag om du spiller på denne måten. Hva du burde gjøre er å holde budet ditt på turn forholdsvis lavt, kanskje bare litt mer enn halve potten. Mange motstandere klarer ikke å lese om dette er en styrke eller en svakhet, og vil dermed bare calle deg for å se hva som skjer på river. Ved å spille på denne måten skjuler du hvilken hand du har og kan få se river forholdsvis billig. Det du også skal ha med i tankene er dersom din motstander raiser ditt bet på turn, da kan du sjelden eller aldri calle et slikt bet. Dette er en av de risikoene du må ta. Det er flere måter å kombinere disse faktorene på, så forsøk deg frem og finn ut hvilken som er mest komfortabel for ditt spill. Mange spillere benytter muligheten å raise på floppen for å få et "gratis" turnkort, men siden så mange spillere gjør nettopp dette med en draghand så kan det være en stor risiko for å få en reraise dersom man har gode spillere på bordet.

Dette var den første delen av to strategiartikler om dette emnet. Neste artikkel kommer om noen dager, så følg med så ikke du går glipp av fortsettelsen

Hva synes du?

More Stories

Other Stories