PokerNews strategi - Hvordan spille Razz

PokerNews strategi - Hvordan spille Razz 0001

Razz blir også omtalt som 7 Card Stud low. Det er en Razzturnering under WSOP og Razz er selvsagt del av H.O.R.S.E.-turneringen. I denne artikkel vil jeg forklare reglene i Razz og også se på litt begynnerstrategi.

Regler

Budgivning

I Razz starter hver spiller med 3 kort. Før man får kortene må hver spiller i hånden legge i ante. I et $0,50/$1-spill er anten vanligvis $0,05, men dette kan variere. I alle andre eksempler i denne artikkelen vil jeg gå ut fra at vi spiller på et $0,50/$1-bord. Etter å ha lagt i ante får hver spiller tre kort. De første to kortene er med bildesiden ned og kan bare sees av deg, mens det tredje kortet, kalt "door card" deles åpent så alle ved bordet kan se det.

Spilleren med høyest door card må legge i "bring-in". Bring-in er halvparten av det laveste budet mulig (i dette tilfellet $0,25). Men, spilleren har også muligheten til å legge på et fullt bud (i dette tilfellet $0,50). Alle andre bud og høyninger i den første runden, også kalt 3. street, tilsvarer laveste limit.

I alle påfølgende runder er det spilleren med det laveste åpne kortet som starter budgivningen. Om flere enn en spiller har samme kombinasjon av kort er det spilleren nærmest venstre side av dealeren som starter budet. På 4. street, den neste budrunden, er alle bud og høyninger begrenset til laveste limit. På 5., 6. og 7. street er alle bud tilsvarende høyeste limit.

Om spillet fortssetter hele veien til 7. street har spillerne fått syv kort. Av disse syv kortene så ligger de første to og det siste med bildesiden ned, og fire kort ligger åpne så alle kan se de.

Håndrangering

Den laveste hånden vinner potten. Ess teller som laveste kort i Razz. Den laveste mulige kombinasjonen av kort er A-2-3-4-5. Flush og straight teller ikke. Når man avgjør hvem som skal starte budgivningen på og etter 4. street er det den laveste hånden som byr først. På 4. street er den lavest mulige hånden xxA2. En hånd som xxAK vil også vinne her mot en hånd som xx22.

Når man avgjør hvem som har den beste hånden på showdown starter man ved å se på det 3. høyeste kortet på hånden (da du bare spiller 5 av de 7 kortene, og de høyeste to ikke da blir med) og teller nedover. For eksempel en hånd som 9-8-7-6-5 vinner mot en hånd som 10-4-3-2-A, siden 9 er lavere enn 10. Om de høyeste kortene til to eller flere spillere har samme verdi ser du på de nest høyeste kortene og så videre. Så, 8-7-6-3-A vinner mot 8-7-5-4-A, fordi 8-7-5-3 low er bedre enn 8-7-5-4 low. Om to eller flere spillere har akkurat samme hånd deles potten.

Strategi

Starthender

Det er ikke mange gode kombinasjoner av starthender. Lave kort, mellom ess og 5 er virkelig gode, og sammenliknbart med TT+ i NL Hold'em. A-2-3 er selvsagt den beste starthånden. Med tre kort mellom A og 5 kan du by aggressivt på 3. street. Om du har et videre spekter, for eksempel mellom A og 7, bør du allerede spille mer forsiktig. Får du utdelt et par er det vanligvis bare å kaste med en gang, og spiller man hender med kort over 9 taper man penger på sikt.

Det er også viktig å følge med på hvilke kort du viser. Om du har A-2-7 med A som door card kan du lett høyne. Har du en god hånd så får du vanligvis betalt mest om de høyere kortene du har ligger åpne. På den andre siden, om du har en dårlig hånd som A-K-Q for eksempel, kan du fortsatt late som o du har en god hånd om A ligger åpent.

Motstandernes åpne kort

Følg med på de åpne kortene foran motstanderne. Om du har de laveste åpne kortene på 3. street så vet du hva du må gjøre. Du har den beste åpne hånden og kan høyne. Du kan til og med gjøre det om du viser en tier og den tieren er det høyeste kortet du har. Så lenge det er det laveste kortet på bordet har du alltid den beste hånden.

Du bør også reagere på at motstanderne får delt høye kort. Om en motstander får delt en konge og/eller en dame på 4. og 5. street kan du ofte plukke opp potten ved å være aggressiv og by. Om dine egne kort er dårlige, men de kortene du viser er gode, kan du ofte ta potten med liten motstand.

I tillegg må du følge med om motstandere har åpne kort med samme verdi som dine kort, da dette reduserer sjansen for at du får par videre i spillet. Jo flere kort du ser av samme verdi, jo bedre er det. På den andre siden, du kan også bruke denne informasjonen til å spå styrken på motstanderens hånd. Om to av motstanderne allerede har et ess som åpent kort og du har et selv, er sjansen for at enda en motstander har et ess ganske lav. Følg ikke bare med kortene til spillere som fortsatt er med i spill, men prøv også å huske kortene til de som har kastet.

Ante

Razz er et ante-spill. Dette betyr at før du får delt noen kort har du lagt penger i potten. Spillet er for maksimum 8 spillere per bord. Om det er checket frem til deg og spilleren til venstre for deg betalte bring-in (og derfor har det høyeste åpne kortet), kan du prøve å stjele potten med ante og bring-in. Det samme gjelder om du har det laveste åpne kortet på bordet. Ved å spille aggressivt og by kan du prøve å plukke opp potten der og da.

Drag

Spesielt når du spiller marginale hender må du vite når du skal kaste deg. Å jage et 10-low drag er som oftest en dårlig ide. Spesielt på lavere limit vil spillere oftere syne enn å kaste, så å jage drag eller prøve å bløffe på et drag som har bommet kan ende opp med å bli dyrt for deg.

Lykke til!

Hva synes du?

More Stories

Other Stories