PokerNews Strategi - Å ta notater

PokerNews Strategi - Å ta notater 0001

Poker er et spill med ufullstendig informasjon. Spilleren som klarer å samle mest informasjon om motstanderne og som vet hvordan man skal bruke den vil være en vinnende spiller i det lange løp. Problemet er at med mindre vi får hjelp av "user 363" vil vi aldri spille perfekt. Men å se at vi spiller bedre med hver bit informasjon vi samler, dette er hva du bør sikte etter, selv om du vet at du aldri vil spille perfekt. Så er det store spørsmålet: hvordan gjør vi dette? I denne artikkelen vil jeg dele mine teknikker for å samle informasjon, og så snakke om å ta notater.

Notater er korte og hjelpsomme biter med informasjon som du kan, eller kanskje til og med må, notere for å huske hvordan en spiller oppfører seg. Hver gang denne spilleren setter seg ved bordet ditt vil du så ha muligheten til å se disse notatene og bruke dem for å bestemme hvordan du skal spille. Det er helt klart viktig å lage gode og nyttige notater. For å gjøre dette er det et par retningslinjer.

Vær så tydelig som mulig.

Hold dem så korte som mulig.

Juster alltid notatene dine.

Dette høres logisk ut, men jeg tror ganske mange spillere har problemer med dette. Det første poenget jeg vil diskutere på dette temaet har med bordets tekstur å gjøre. Det er stor forskjell mellom en spiller som caller all in med {k-Diamonds}{k-Hearts} på et bord med {8-Clubs}{7-Spades}{6-Clubs} og en som gjør det på et bord med {2-Diamonds}{j-Spades}{7-Clubs}. Så om du noterer "caller KK som overpar all in på flop", så er dette litt bortkastet da du kunne ha vært mye mer spesifikk. Bare ved å endre til "blank flop" har du allerede mye mer verdifull informasjon. Som sagt tidligere: perfeksjon er umulig, men å prøve på å nå det er nødvendig. Derfor bør du alltid bruke informasjonen du får så godt som mulig.

Det andre poenget jeg vil gjøre er å snakke om spillere som har trøbbel med forkortelse. Notatet jeg gjorde over er allerede ikke så godt på grunn av at det er mye mer informasjon som må inkluderes, men også måten det er skrevet kan forbedres. Den samme informasjonen kan skrives slik: "C AI m/OP KK blank F". Noen av dere liker kanskje ikke å notere slik, men det er noe nødvendig å holde notatene korte og konsise. Ellers vil du ofte måtte bla gjennom notatene på en spiller. Dette er verdifull tid du kunne brukt på å observere spilleren og ta flere notater.

Så til mitt siste poeng, juster alltid notatene dine. Selv om du kjenner en spiller bedre enn noen annen, bør du alltid prøve å få litt ekstra informasjon ut av ham. Her er målet å oppnå perfeksjon igjen. Motstanderne kommer til å bli flinkere til å spille, hold dette i bakhodet og sjekk og juster notatene. Om du ikke gjør det kommer de til å bli en ulempe for deg i det lange løp.

Nå som vi har det grunnleggende på plass kan vi snakke om hvordan man tar notatene. Hvilken informasjon er vi ute etter?

Selv om vi strever etter å gjøre spillet vårt perfekt, så vil å notere hver hånd som blir spilt ikke være særlig heldig. Vi vil merke oss det som særpreger en spiller. Her er et godt eksempel på en situasjon hvor vi må notere det om vi ser det for første gang hos en spille, da vi vil kunne bruke denne informasjonen i fremtiden.

Seat 1: Browns991 ($8.45 in chips)

Seat 2: bakkerflush ($9.35 in chips)

Seat 3: badge4au ($3.85 in chips)

Seat 4: JdK87 ($18.65 in chips)

Seat 5: Jodelhein ($2.80 in chips)

Seat 6: pokerfun4321 ($32.90 in chips)

JdK87: posts small blind $0.05

Jodelhein: posts big blind $0.10

*** HOLE CARDS ***

Dealt to JdK87 {6-Spades}{6-Hearts}

pokerfun4321: folds

Browns991: folds

bakkerflush: raises $0.30 to $0.40

badge4au: calls $0.40

JdK87: calls $0.35

Jodelhein: folds

*** FLOP *** {9-Clubs}{9-Spades}{2-Hearts}

JdK87: checks

bakkerflush: bets $0.80

badge4au: folds

JdK87: calls $0.80

*** TURN *** {9-Clubs}{9-Spades}{2-Hearts}{5-Hearts}

JdK87: checks

bakkerflush: bets $1.50

JdK87: calls $1.50

*** RIVER *** {9-Clubs}{9-Spades}{2-Hearts}{5-Hearts}{7-Hearts}

JdK87: checks

bakkerflush: checks

*** SHOW DOWN ***

JdK87: shows {6-Spades}{6-Hearts} (two pair, Nines and Sixes)

bakkerflush: mucks hand

JdK87 collected $5.65 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot $5.90 | Rake $0.25

Board {9-Clubs}{9-Spades}{2-Hearts}{5-Hearts}{7-Hearts}

Seat 2: bakkerflush mucked {a-Clubs}{j-Spades}

Seat 4: JdK87 (small blind) showed {6-Spades}{6-Hearts} and won ($5.65) with two pair, Nines and Sixes

Det vi ser her er at denne spilleren fyrer av et andreskudd på turn. Jeg har spilt med bakkerflush et par ganger før og vet at han gjør dette. Hvordan? Jeg er sikker på at du kan gjette det, jeg noterte på denne spilleren og så det når han satte seg ved bordet igjen. Uten denne informasjonen ville jeg blitt nødt til å kaste etter budet på turn, mot de fleste spillere, da spillere på disse nivåene vanligvis ikke bruker denne typen bud som en bløff. Men denne gangen plukket jeg opp en pen pott på grunn av et par små ord jeg leste i det jeg satte meg ved bordet.

Her er et annet eksempel:

Seat 1: 3PointlLady ($13.85 in chips)

Seat 2: overthinker ($3.80 in chips)

Seat 3: Lan2307 ($9.95 in chips)

Seat 4: Peter Silie ($8.75 in chips)

Seat 5: mommamills ($3 in chips)

Seat 6: JdK87 ($11 in chips)

Lan2307: posts small blind $0.05

Peter Silie: posts big blind $0.10

*** HOLE CARDS ***

Dealt to JdK87 {7-Clubs}{7-Hearts}

mommamills: raises $0.10 to $0.20

JdK87: raises $0.60 to $0.80

3PointlLady: folds

overthinker: folds

Lan2307: folds

Peter Silie: folds

mommamills: calls $0.60

*** FLOP *** {j-Spades}{3-Hearts}{k-Hearts}

mommamills: bets $0.20

JdK87: calls $0.20

*** TURN *** {j-Spades}{3-Hearts}{k-Hearts}{6-Hearts}

mommamills: bets $0.50

JdK87: calls $0.50

*** RIVER *** {j-Spades}{3-Hearts}{k-Hearts}{6-Hearts}{10-Hearts}

mommamills: bets $1.50 and is all-in

JdK87: calls $1.50

*** SHOW DOWN ***

mommamills: shows {a-Clubs}{8-Clubs} (high card Ace)

JdK87: shows {7-Clubs}{7-Hearts} (a flush, King high)

JdK87 collected $5.85 from pot

En av notatene mine på denne spilleren var "lite dB = svak (ikke drag)". Vanligvis ville jeg ha høynet dette donkey-budet på floppen med en gang, da det er så mange drag på bordet, men på grunn av dette notatet visste jeg at dette kanskje ikke var den riktige tingen å gjøre. Budet på river var vanskelig, men på grunn av oddsene jeg fikk kunne jeg ikke legge hånden. Som du kan se etter showdown så ville ikke et bud på flop ha gjort noen nytte her. Dette er et rent resultat av at jeg har notat på denne spilleren, noe som lot meg vinne 20BB ekstra.

Til avslutning kan vi si at å lage notater er essensielt for en spiller som ønsker å øke profitten. Notater mens man spiller kan være veldig hjelpsomt da du kan lese de senere i samme omgang. Om det ikke er mulig for deg å notere samtidig som du spiller, kanskje fordi du spiller mange bord samtidig, kan du alltids sjekke håndhistorikken senere og legge til notater da.

Jeg kunne alltids gitt deg en liste over forkortelser du kan bruke, men jeg tror det er bedre om du finner ut av det selv. Jeg har et godt system selv, men det er nok best for hver enkelt å finne sitt eget system som man føler seg komfortabel med.

Det viktigste du må ha med i notatene er hvordan spillerne spiller dragene sine, monstrene og de svake hendene. Om du har denne informasjon, helst i sammenheng med hvordan de spiller dem i posisjon, ut av posisjon og i potter med flere spillere, da har du kommet langt.

Sist men ikke minst vil jeg ta opp et poeng mange spillere trekker frem som en grunn til å ikke notere på spillerne sine: "Nettverket jeg spiller på er så stort at sjansen for å spille mot samme person to ganger er minimal". Selv om dette høres ut som en legitim grunn, har jeg to argumenter mot. Først og fremst, du har en søkemulighet slik at du kan lete etter spillere du allerede har informasjon på. Om du har notat på et par donkeys, let etter disse og se om de sitter ved et bord. For det andre, det er visse likheter mellom spillere på samme nivå. For eksempel, $25 NL-bord på PokerStars har en trend med at spillerne flyter med. Et vanlig kontinuasjonsbud er ikke lenger lønnsomt på disse bordene, og du må finne nye måter å slå disse på. Disse trendene kan lett gjenkjennes om du tar notater. Om du noterer "skyver inn OESD på flop" på 70% av motstanderne dine, så vet du at å gå all in med drag på floppen er "in" for tiden. Så selv om du spiller mot ukjente spillere har du dette i bakhodet.

Jeg håper dere med dette forstår hvor viktig det er å ta notater og hvordan det enklest kan gjøres.

Hva synes du?

More Stories

Other Stories