WSOP 2010: Annette Obrestad utslått av Main Event

WSOP 2010: Annette Obrestad utslått av Main Event 0001

Like før siste pause på dag 1B kom Full Tilt Proffen Annette Obrestad i en pot som skulle bli hennes siste i årets WSOP.
Hennes motstander checker floppen {9-}{2-}{2-} og Annette tre bettet all inn, minus en svart 100 chips som ble brukt som kort beskytter.

Motstanderen synte og hennes siste chips kom i potten på turn som var {j-}
Annette viste opp {a-}{j-} og hadde topp par, hun trengte hjelp på river da hennes motstander viste opp {q-}{q-} og Annette hadde kun 5 kort til å forbedre handen sin.
River var blank, og Main Event var over før hun i det hele tatt hadde fått bygd chips.

Annette hadde 23K i stacken på det meste og du kan lese hele hennes Twitter fra Main Event her.

Annette Obrestad
Annette Obrestad

Hva synes du?

More Stories

Other Stories