WSOP 2018

WSOP - Sam Farah vant Event #25: Omaha Hi-Low Split-8 or Better World Championship

WSOP - Sam Farah vant Event #25: Omaha Hi-Low Split-8 or Better World Championship 0001

Event #25: Omaha Hi-Low Split-8 or Better World

Innkjøp: $10.000
Vinner: Sam Farah
1.Premie: $488,241
Vinner hand: {j-Clubs}{9-Hearts}{7-Diamonds}{4-Hearts}
Totale premier: $1,992,800
Deltagere: 212
Norske deltagere: Ingen

Den avgjørende handen.

Etter å ha tapt forrige hand, James Dempsey fikk siste rest av sine 200.000 i chips i midten med {j-Hearts}{8-Diamonds}{6-Clubs}{5-Clubs}, Sam Farah hadde ikke noen bedre hand, men synte med {j-Diamonds}{9-Hearts}{7-Diamonds}{4-Hearts}.
Farah og Dempsey ventet bare på det som akkurat skulle skje til slutt.

Floppen viste {10-Diamonds}{4-Spades}{3-Spades}.
"That's not a good flop for me," sa Farha. Han fikk ett par i 4, men Demspey hadde alle mulige drag for å forbedre handen sin.
Turn var {10-Hearts}.
"That's a good turn for me," sa Farha. "A queen would be ok on the river."

På river kom det ingen dame, men en tredje tieren {10-Clubs}.
Både Farah og Demspey hadde begge tre tiere, og Farah med {j-Diamonds}{9-Hearts} vant så vidt over Demspeys {j-Hearts}{8-Diamonds}.

Når Farah forstod at han var vinneren, gikk han opp på stolen, og srtakte ut hendene sine for jublet for seiren.

Dempsey en slagen man etter å ha kjempet lenge og hardt, men kom til kort mot den nå tredoble Bracelets vinneren Sam Farah, men kunne forlate turneringen med høyt hode og $301.790 dollar rikere for 2.plassen.

James Dempey, nr 2 og $301,789 i premie.
James Dempey, nr 2 og $301,789 i premie.

Hva synes du?

More Stories

Other Stories