The "durrrr" Challenge: Dwan Utvider Ledelsen til $1.75 Millioner

The

Patrik Antonius avsluttet nok en dårlig session online mot Tom "durrr" Dwan under "durrrr" challengen. De hadde som tidligere ingen spesielt lang session som varte kun en times tid, men Antonius klarte alikevell ikke holde tapet på noe mindre enn $342,157. Dwans totale profit er nå på $1,755,708 med 16,758 hender igjen å spille. På dette tidspunktet ser det altså mørkt ut for Antonius med tanke på et comeback. Han må altså ha en winrate på $104.77 per hånd, noe som tilsvarer rundt 27 big blinds per 100 hender.

Dwan vant to av de tre seks siffrede pottene som utspilte seg i matchen, hvor den største var på rundt $213,000. Her åpnet han med en raise på $1,200 og startet med det en pre-flop raise krig som endte med et five-bet fra Antonius til $32,400, som Dwan synte, og flopen kom {9-Clubs}{3-Diamonds}{2-Clubs}. Med $64,800 allerede i potten og $74,493 igjen i stacken til Antonius, kom resten fort på med et pot bud av Antonius på flop for så å syne den lille raisen han møtte fra Dwan. Antonius var forann både preflop og på flopen med {A-Diamonds}{K-Hearts}{K-Clubs}{6-Hearts}, men Dwan traff toppar med nut flush draget med {A-Clubs}{9-Hearts}{7-Hearts}{4-Clubs}. Dwan tok ledelsen med {7-Spades} på turn og sikret seg potten på $213,785 med {J-Hearts} på river.

Antonius fikk også med seg en stor pot på $185,000. Hånden spilte seg likt som den forrige, her også med five-bet action preflop før {Q-Spades}{7-Clubs}{6-Clubs} flopen. Antonius gjorde et potbet på $64,800 og Dwan synte all-in for noe mindre, og viste {A-Diamonds}{8-Diamonds}{9-Hearts}{10-Spades} for et wrap draw mens Antonius viste et overpar pluss et open-ended straight draw med {K-Spades}{K-Hearts}{9-Clubs}{8-Spades}. Denne gangen hold Antonius kings og forbedret seg til et hus til river for å vinne potten på $184,790.

Om Dwan vil fortsette å øke win grafen sin eller om Antonius vil komme med et uventet comeback gjennstår å se, følg med her for senere updates på matchen - eller se selv ved å åpne en egen konto på Full Tilt Poker..

Hva synes du?

More Stories

Other Stories