Søksmål mot Full Tilt poker spillere ble avist

Søksmål mot Full Tilt poker spillere ble avist 0001

En dommer fra United States District Court har avvist en anmeldelse lagt fram av Cycalona "Clonie" Gowen mot en stor gruppe internasjonale selskap og kjente profesjonelle spiller assosiert med Full Tilt Poker. Anmeldelsen, som ble levert av Gowen i november 2008, listet 13 av medlemmene av Team Full Tilt blant de tiltalte. Alle utenom en av spillerne ble avløst med fordommer mot seg, som gjør at Gowan ikke kan anmelde dem igjen under samme forhold.

Gowen krevde en sum tilsvarende 1% av aksjene i Full Tilts net verdi pluss erstatninger for tort og svie, i hennes opprinnelige anmeldelse som hennes advokat hadde takset til 40 millioner dollar. Gowen påståtte brudd på en muntlig kontrakt urettferdig berikelse og svindel blant andre krav, som alle ble avvist av amerikanske Magistrate Dommer Robert J. Johnston forrige uke.

Johnston avviste også en ventende 30.april høring i saken, eneste alternativ for Gowen ble da og anke hans dom.Kun tre av de opprinnelige saksøkte i handlingen ble utelatt fra "med fordommer"-klassen, som da etterlater Tiltware LLC, Tiltware eier Ray Botar og berømte Full Tilt pro Howard Lederer til å møte Gowen i retten, og deres advokater straks sendte inn en søknad for å prøve å få utvidet saken utover de sekundære krav som ikke er nevnt spesifisert i avvikelses orden. De tolv Full Tilt proffene ble fjernet fra anmeldelsen i helhet var Andy Bloch, Phil Ivey, Chris Ferguson, John Juanda, Phil Gordon, Erick Lindgren, Erik Seidel, Jennifer Harman-Traniello, Mike Matusow, Allen Cunningham, Gus Hansen og Patrik Antonius .

Hva synes du?

More Stories

Other Stories