«durrrr Challenge»-oppdatering: Ledelsen tilbake til Dwan etter $160.000 i gevinst

«durrrr Challenge»-oppdatering: Ledelsen tilbake til Dwan etter $160.000 i gevinst 0001

Det var en fin fredag da Tom «durrrr» Dwan og Ptarik Antonius ga tilskuerne muligheten til å følge med på dagtid under deres $200/$400 pot-limit Omaha «durrrr Challenge»-match. Spillerne fikk inn 803 hender i løpet av to og en halv time, med Dwan som avsluttet med en gevinst på $159.514. I denne omgangen gikk Dwan fra å ligge bak med $81.452 til å ligge foran med $78.062, med 10.953 spilte hender av de påkrevde 50.000.

Spillet startet omtrent klokken 15:15 EDT og begge spillerne kjøpte seg inn for $80.000 på hver av de fire bordene, det dobbelte av minimum på $40.000. Etter tjue minutter med relativt rolig spill kom den første sekssifrede potte på bord nr. 4. Dwan limpet inn på knappen (hva?) og Antonius checket. Floppen ga {a-Clubs} {7-Clubs} {2-Diamonds}, Antonius bød $800. Dwan høynet til $2250 og Antonius gikk over the top med en potstørrelse høyning på $8450. Dwan callet og turn kom med {5-Diamonds}. Antonius startet og bød $17.000 men Dwan skulle ikke noe sted og økte til $70.800. Antonius callet all in med $28.166 og viste {a-Diamonds} {7-Spades} {7-Hearts} {2-Hearts} og mellomsettet, men Dwan lå foran med {k-Clubs} {4-Diamonds} {3-Hearts} {2-Clubs} for hjulet og flushdraget. Antonius trengte et par i bordet, men det kom blankt med {10-Hearts} og Dwan tok potten på $109.431.

I den neste større konfrontasjonen, omtrent 45 minutter ut i spillet, høynet Antonius fra knappen til $1.200, Dwan økte til $3.600 fra BB og Antonius høynet igjen til $10.800. Dwan callet og floppen kom med {q-Clubs} {j-Clubs} {10-Hearts}. Dwan checkraiset all in med $45.069 etter at Antonius bød $14.800. Finnen callet og viste {a-Hearts} {k-Spades} {j-Spades} {8-Hearts} og toppstraight mot Dwans toppsett med {q-Hearts} {q-Diamonds} {7-Diamonds} {7-Clubs}. Dwan trengte par i bordet og fikk ønsket sitt da {10-Spades} falt på turn og ga ham huset. River var {6-Diamonds} og Dwan tok sin andre store pott, denne på $111.737.

Dwan fortsatte å gjøre det bra i de store pottene ved å gå all in på turn med {k-Spades} {j-Clubs} {9-Diamonds} {5-Spades} med topp to par og et flushdrag på bordet {k-Clubs} {5-Clubs} {2-Spades} {6-Spades} mens Antonius floppet flushdraget, hadde tress, og hadde et straightdrag med sine {8-Clubs} {7-Diamonds} {6-Hearts} {6-Clubs}. Selv om Antonius ledet 3 til 1 traff Dwan {8-Spades} på river og fikk flush med konge på topp og en pott på $155.584.

Dwan tok også omgangens fjerde og siste sekssifrede pott mot slutten av matchen etter å først ha høynet opp før floppen til $1200. Antonius bød opp til $3600 og Dwan callet. Antonius bød opp på floppen {q-Hearts} {5-Hearts} {4-Spades}, Dwan høynet til $21.200, Antonius reraiset til $70800, Dwan gikk all in med $79.183 og Antonoius callet differansen. Det var et sett med damer for Dwan med {a-Diamonds} {q-Diamonds} {q-Clubs} {9-Clubs}, og et par med femmere og et straightdrag for Antonius med {7-Hearts} {6-Diamonds} {5-Clubs} {3-Clubs}. Turn og river ga {10-Clubs} og {j-Hearts} og Dwan vant $154.357.

Omtrent klokken 17:50 bestemte Dwan seg for å avslutte.

durrrr: gg
Patrik Antonius: u done?
durrrr: ya, did u see me tell ya earlier?
durrrr: i mentioned on a few tables
Patrik Antonius: sry i didn't

Dagens tips: Nicole Gordons rapporter om «durrrr Challenge» fortsetter hos PokerNews. Om du ønsker å følge med direkte, åpne en konto hos Full Tilt Poker i dag.

Hva synes du?

More Stories

Other Stories