PartyPokers programvare får ansiktsløftning

PartyPokers programvare får ansiktsløftning 0001

PartyPoker er en av de pokerrommene som har eksistert lengst på internett, med en stor spillerskare og et høyt aktet rykte. I lengre tid har PartyPoker nå jobbet med å gjennomføre en fullstendig oppgradering av plattformen, med ny grafikk og nye funksjoner for å dekke spillernes behov og ønsker.

Oppgraderingen skal skje etappevis og kan forventes å være på plass innen kort tid. Med den nye programvaren kommer spillerne til å kunne laste opp egne bilder eller benytte seg av en mengde bilder som står til disposisjon i klienten. Når det gjelder selve spillet har forbedringer blitt gjennomført i form av forvalgsknapper for budgivning på 1/2 pott, 3/4 pott, hele potten eller all in. Det blir enklere å gjennomføre Rebuys, og den nye programvaren gir et elegant, moderne og innovativt inntrykk, noe den gamle plattformen manglet.

Når det gjelder hjelpemiddel har PartyPoker forbedret notatsystemet og gjort det enklere. Dessuten har chatten fått en oppfriskning, noe som gjør at det skal både være enklere å bruke den samt lettere å lese. Alle disse nye forandringene er uten tvil velkomne og jeg er nesten sikker på at spillerne kommer til å se positivt på endringene som er gjort.

Nedenfor finner du en sammenlikning av den gamle og nye klienten.

PartyPokers programvare får ansiktsløftning 101
PartyPokers programvare får ansiktsløftning 102

Hva synes du?

More Stories

Other Stories