Kahnawake Gaming Commission innfører sanksjoner mot UltimateBet

Kahnawake Gaming Commission innfører sanksjoner mot UltimateBet 0001

I en pressemelding for en tid siden presenterte Kahnawake Gaming Commision sanksjoner som kommer til å settes i verk mot UltimateBet. Spesielt utpekt ble Russ Hamilton, tidligere tilknyttet UBs affiliate program. KGC siterte i meldingen at "klare og tydelige bevis er funnet" der det bortenfor rimelig tvil vises at juks har forekommet. Samtidig nevnte de også at de iverksetter tiltak der de blant annet har kontaktet rettslige instanser slik at de som er innblandet må stå til ansvar for sine handlinger.

Ut over dette ga KGC en bot på $1,5 millioner som UB må betale, samt at selskapet må betale tilbake all kapital som er stjålet fra deres kunder, senest den 3. november i år. Totalt inneholder KGCs sanksjoner seks deler, som kan leses i sin helhet nedenfor.

I forbindelse med utredningen som ble gjennomført ble rundt et dusin spillernavn koblet til denne jukseskandalen som har pågått siden mai 2004 frem til tidlig 2008. Det må nevnes at dette er foreløpige opplysninger fra KGC og at ytterligere samt endelige opplysninger er å vente innen kort tid.

Pressemeldingen fra KGC lyder som følger:
(MOHAWK TERRITORY OF KAHNAWAKE - 29. september 2008) Kahnawake Gaming Commission ("KGC").
Styreformann Dean Montour presenterte i dag et utkast av den revisjon som er gjennomført hos UltimateBet, samt de sanksjoner som kommer til å implementeres.
I følge styreformann Montour så har kommisjonen gransket informasjonen presentert av Frank Catania og hans foretak Catania Gaming Consultants i løpet av de siste månedene. I en uttalelse sa styreformann at "Kommisjonen har avdekket flere faktaopplysninger som påviser juks hos UltimateBet, samt informasjon om hvilke personer som har vært involvert i disse hendelsene, men som også har brutt mot andre alvorlige regler i Kahnawake Interactive Gamings regelverk."
Utvetydige bevis er funnet av kommisjonen som viser at jukset har pågått fra omtrent mai måned 2004 frem til januar 2008 og at Russel Hamilton, et individ tilknyttet UltimateBets affiliate program, har vært hovedmannen bak jukset og den som har tjent finansielt på dette jukset. KGC har nå kontaktet de riktige rettsinstanser for fremtidig rettslig forfølgelse.
Som et resultat av opplysningene som er avdekke kalte kommisjonen inn til et ekstraordinært møte der det ble avgjort at følgende sanksjoner skal iverksettes mot UltimateBet:
1. UltimateBet skal senest den 3. november 2008, under oppsyn av KGC, deres ansatte eller representanter, starte tilbakebetalingen av kapital til de rammede spillerne. Anslag som er gjort viser at UltimateBet er skyldig de utsatte spillerne omtrent 6,1 millioner dollar.
2. UltimateBet skal senest den 3. november 2008 si opp, avskjedige eller kvitte seg med alt personell som KGC anser å være "uskikket" for foretaket. Dette inkluderer alle nivå av eierskap, ledelse og drift. UB skal dessuten i perioden frem til den 3. november gi KGC daglige rapporter om foretakets drift. Disse rapportene skal inneholde finansielle rapporter og spillopplysninger til Frank Catania. Disse rapportene forventes å gi full innsikt i foretaket, og på så måte hindres fremtidige feilaktigheter og regelbrudd, samtidig som spillerne tilbys et ærlig og godt spill der spillernes kapital er beskyttet.
3. UltimateBets kontrollsystem, per definisjon i seksjon 9 av Kahnawake Interactive Gaming Regulations, har blitt modifisert for å hindre fremtidige forekomster av juks eller lovbrudd.
4. UltimateBet kommer ikke til å ta bort eller modifisere noen loggfiler, ikke begrenset til web- og spillfiler, og på begjæring fra Kahnawake Interactive Gaming Regulations skal disse loggene ligge tilgjengelige for inspeksjon uten advarsel, av KGCs personell eller dets representanter.
5. UltimateBet skal med umiddelbar virkning betaler bøter på totalt 1,5 millioner dollar til KGC som straff for at de ikke har implementert og gjennomført tiltak for å hindre juks og bedrageri.
6. Om UltimateBet ikke etterlever disse sanksjonene kommer det til å resultere i umiddelbar inndragning av lisensen gitt av KGC.
Murray Marshall
Seniorrådgiver
Kahnawake Gaming Commission

Hva synes du?

More Stories

Other Stories